Hakkımızda

Blade Denizcilik 2019 yılında sektöre giriş yapmış olup, firmamız yasal şartlar ve uluslararası yasal gereklilikler, yönetmelikler, IMO-ILO yönergeleri, BASEL ve HONG-KONG anlaşması ve AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uyumlu Gemi Geri Dönüşüm faaliyetlerinde, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğine en üst düzeyde yer vermektedir.

Şirketimiz 30000:2009 Gemi Söküm; 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre ve 45001:2007 Entegre Yönetim Sistemlerinin ve Hong Kong uluslararası Gemilerin Güvenli Geri Dönüştürülmesi Konvansiyonu ve Avrupa Birliği Regülasyonu gereklerini yönetim ve operasyonel faaliyetlerinde uygulamak, üzere bir yönetim sistemi tesis etmiştir.

ÜST YÖNETİM OLARAK
· Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimler kullanarak ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

· Yürürlükteki Çevre/ISG yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi IMO –ILO kılavuzlarına BASEL ve HONG-KONG sözleşmesi ile AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

· Firmamızca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir kalite -Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi,Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

ÇEVRE YÖNETİMİ

· Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi/ korunmasını sağlamayı,

· Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,

· Çevre performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini

· Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,

· Acil durumlar için hazır olmayı,

İSG YÖNETİMİ

· Faaliyet alanımızdaki yaralanmaların ve sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,

· Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,

· Kontrol hiyerarşisini kullanarak İSG risklerini kontrol etmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve azaltmayı,

· İSG performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ,

· İSG yönetim sistemi karar alma süreçlerinde işçilerin /temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı

· Acil durumlar için hazır olmayı,

· Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,
Firmamız adına taahhüt ederiz.

KALİTE YÖNETİMİ

· Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini Sağlamayı,

· Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi

· Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

· Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı, taahhüt ederiz.

Tarihçemiz

2019 yılında  kurulan şirketimiz, 35 yıldır hizmet veren gemi söküm sektörüne adımını atmıştır. Sektöründe öncü çalışanları ile emin adımlarla uluslarası standartlara ulaşmayı ve daima gelişmeyi hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Gemi geri dönüşüm sektöründe ilk önce ülkede sonra dünyada en üst seviyeye gelmek.

 
Misyonumuz
Avrupa birliği ve Hongkong yönetmeliklerine uygun olarak çevre, iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutarak yeşil gemi geri dönüşüm faaliyetlerini kaliteli ve uzman kadromuzla sürdürülebilir bir sistem içinde uygulamak.
 

ENTEGRE YÖNETIM VE ÇEVRE YÖNETIM SISTEMI KAPSAMI

BLADE MARITIME RECYCLING, Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi, Parsel No: 13 / İzmir TÜRKİYE’de kurulmuştur.

BLADE MARITIME RECYCLING, ilgili ISO 9001: 2015 Kalite, ISO 14001: 2015 Çevre, ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 30000: 2009 Gemi  Söküm standardları ile uyumlu bir Entegre Yönetim Sistemi kurmayı, bunu belgelendirmeyi, sürdürmeyi  ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. Faaliyetlerimiz ile ilgili geri dönüşüm standardı gereklilikleri, Basel, Hong Kong, Stockholm, Rotterdam, Minamata, Montreal, Kyoto Konvansiyonu Kılavuzları, BM Sözleşmeleri, MARPOL Protokolleri ve Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Yönetmelikleri gibi Türkiye’nin parçası olduğu uluslararası sözleşmelere uymaktayız.

Tesisimiz SRAT ile işbirliği yaptığından ve atık yönetimimiz ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi açısından entegre  yönetim sistemine  bağlı  olduğundan, operasyonları sahada yapılan atık yönetim sistemlerini takip edebilmek için tesisimizde Çevre Mühendisi ve İSG  Uzmanı bulunmaktadır. Esas olarak atık yönetimi operasyonları, SRAT-Gemi Geri Dönüşümcüler derneği ‘nin Uzmanları ile yürütülmektedir.

BLADE DENİZCİLİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ, IMS-Entegre Yönetim Sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini ve faaliyet yetkinliğimizle nasıl ilişkili olduğunu belirlemiştir. BLADE DENİZCİLİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ, Uluslararası Standardların  tüm geçerli gerekliliklerini IMS-Entegre Yönetim Sistemimizin amacı ve Kapsamına uygulamayı taahhüt eder.

IMS – Entegre Yönetim Sistemimizin ve Çevre Yönetim Sistemimizin ana kapsamı “Gemi Geri Kazanım Faaliyetleri” dir.

Çevre yönetim sistemi kapsamındaki temel sorumluluklarımız: Gemi söküm faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların etkin bir şekilde  ayrıştırılması, deniz, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi ve çevre dostu gemi söküm yöntemlerinin  uygulanmasıdır.

EYS-Entegre Yönetim Sistemimizin ve Çevre Yönetim Sistemimizin Kapsamı her zaman iç ve dış taraflara açık olacak ve dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza edilecektir.  ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi  BLADE MARITIME RECYCLING’in faaliyetlerii  kapsayacak ve destekleyecek şekilde belirlenmiş, tasarlanmış ve uygulanmıştır.